At lære i Europa – at lære for Europa

Europaskoler afspejler den voksende europæisering på uddannelsesområdet.
Europaskoler i Slesvig-Holsten lægger hovedvægten på Europa i deres undervisning og øvrige arbejde.
At lære i Europa og at lære for Europa er et gennemgående undervisningsprincip på Europaskolerne.
Også forældrene er med til at præge opdragelsen og undervisningen på Europaskolerne.
Europaskolernes forskellige aktiviteter er tilrettelagt på langt og mellemlangt sigt for at opnå den nødvendige kontinuitet på dette særlige opgaveområde.
Europaskoler fører kontrol med, at de når deres mål, og evaluerer deres indsats regelmæssigt.

MR Dieter Lubeseder