Leren in en voor Europa

Europese Scholen zijn een symbool binnen een groeiend Europees opleidingssysteem.
In Schleswig-Holstein concentreren de scholen zich voornamelijk op Europa en verwerken dit thema in hun dagelijks en niet dagelijks werk.
Leren in en voor Europa is hun voortdurend grondbeginsel van lesgeven en opleiding, dat tevens gesteund wordt door de ouders.
Teneinde deze bovengenoemde doelen te verwezenlijken, zouden alle Europese Scholen op lange termijn verbonden moeten zijn.
Europese Scholen checken en evalueren hun doelen en activiteiten met regelmatige tussenpozen.

MR Dieter Lubeseder