Oppia Euroopassa ja Eurooppa-ajatusta tukien

Eurooppakoulut symbolisoivat kasvavaa eurooppalaistunutta opetusta.
Schleswig-Holstein olevissa eurooppakouluissa on yksi opetuksen painopisteistä Eurooppa-ajatuksen tukeminen, niin koulun sisäisessä kuin myös sen ulkopuolisessa toiminassa.
Myös koululaisten vanhemmat tukevat koulu-opetusta ja ottavat aktiivisesti osaa koulun toimintaan.
Kaikkien eurooppakoulujen toiminnat suunnitellaan pitkällä tähtäimellä ja koulut tarkistavat päämääränsä ja tavoitteensa säännöllisin välein.

MR Dieter Lubeseder